Żywy Różaniec

Czym jest Róża Żywego Różańca?


Na początek kilka słów o Różańcu wypowiedzianych przez Świętego Jana Pawła II: „Modlitwa różańcowa jest modlitwą człowieka za człowieka; jest modlitwą ludzkiej solidarności, modlitwą wspólną odkupionych, która odbija w sobie ducha i intencje pierwszej z odkupionych, Maryi Matki i obrazu Kościoła; jest modlitwą za wszystkich ludzi świata i historii, żywych i umarłych, powołanych do tworzenia wraz z nami Ciała Chrystusa i do stania się wraz z Nim współdziedzicami chwały Ojca”.

Stowarzyszenie Żywego Różańca, zostało założone przez sługę Bożą Paulinę Jaricot w 1826 roku w Lyonie. Paulina Jaricot mówiąc, że najważniejszą i najtrudniejszą rzeczą jest uczynić różaniec modlitwą wszystkich, zaczęła organizować piętnastoosobowe grupy, nazwane później „Żywymi Różami”. Każdy odmawia jedną tajemnicę różańca i tak wszyscy razem odmawiają codziennie cały różaniec i wszystkich członków Róży dotyczy taka sama zasługa jakby odmówili cały różaniec. Żywy Różaniec w krótkim czasie rozprzestrzenił się na całym świecie, a Paulina Jaricot mówiła, że „stopniowo stajemy się zjednoczeni w modlitwie ze wszystkimi ludźmi świata”. Tak właśnie rozpowszechniła i uczyniła nieustanną modlitwę do Matki Bożej.

 

Rozpoczynając dwudziesty piąty rok swojego pontyfikatu, Jan Paweł II w liście apostolskim ogłosił Rok Różańca (od października 2002 do października 2003 roku) i wprowadził nową część Różańca, tajemnice światła, uwzględniające lata publicznej działalności Pana Jezusa, „aby różaniec w pełniejszy sposób można było nazwać streszczeniem Ewangelii”. Odtąd cały różaniec liczy 20 tajemnic, czyli Żywe Róże składają się z 20 osób.

Stowarzyszenie nazywa się „Żywym”, gdyż liczba osób, które się nań składają, niejako wprawia je w działanie poprzez ciągłe recytowanie modlitw, które czerpią swą skuteczność z rozważania tajemnic Jezusa i Maryi, czy to w celu nawrócenia grzeszników, czy doskonalenia sprawiedliwych. Zwie się je „Żywym”, gdyż ci, którzy go tworzą, są zastępowani przez kolejnych, gdy ci umierają, bądź gdy odchodzą.

W Polsce obowiązuje Ceremoniał Żywego Różańca, opracowany przez ojca Szymona Niezgodę OP w roku 1977 zatwierdzony przez Prymasa Polski, Stefana kardynała Wyszyńskiego.
Członkowie Żywego Różańca mogą dostąpić odpustu zupełnego, pod zwykłymi warunkami, osiem razy w roku.
Żywy Różaniec oznacza życie według Ewangelii i jest streszczeniem prawd Ewangelii. Należeć do Żywego Różańca oznacza żyć wiarą, nadzieją i miłością, a dwudziestoosobowa Róża odmawiając codziennie cały Różaniec, połączony z rozważaniem, składa jakby wieniec różany u stóp Królowej. 
Raz w miesiącu, w naszej Parafii po Mszy Świętej w każdą trzecią niedzielę, członkowie Żywego Różańca dokonują wymiany tajemnic różańcowych oraz odmawiają jedną dziesiątkę Różańca.

Najważniejszymi obowiązkami członków Róży Różańcowej, są:

- Odmawianie codziennie jednego dziesiątka różańca

- Częste przystępowanie do Sakramentów Świętych oraz udział w procesjach Maryjnych

- Rozszerzanie czci Maryi przykładem życia i działalnością apostolską

- Oraz inne ważne obowiązki.

 

Nasza modlitwa codzienna i troska o dobre życie zgodne z zasadami wiary, są małym wkładem wobec tego, jak licznymi zasługami i dobrami Matka Boża Królowa Różańca zechce nas obdarować.

Pragniemy zachęcić wszystkie osoby należące do naszego Ośrodka Duszpasterskiego do pogłębiania swojej wiary i pobożności Maryjnej poprzez modlitwę różańcową. Osoby pragnące zjednoczyć się w modlitwie ku czci Maryi Panny serdecznie zapraszamy do zapisywania się do Róży Różańcowej zaraz po Mszy Świętej.

 

Szczęść Boże.

Licznik gości

  • Gości na stronie: 0
  • Odsłon łącznie: 0
Flag Counter
Copyright Nazwa.pl